Rusmiddelforebyggelse på

Bag om RUSK

RUSK ( Rusmiddelforebyggelse på Ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune) opstod som en del af et sats-puljeprojekt, under Sundhedsstyrelsen. Projektet løb i tre år, 2012-2014,som et samarbejde mellem Svendborg Kommune og ungdomsuddannelserne. RUSK portalen er en del af det fortsatte samarbejde mellem ungdomsuddannelserne og Svendborg kommune.

Formålet med portalen er at give et samlet overblik over de indsatsmuligheder Svendborg kommune råder over i forbindelse med forebyggelse af misbrug af stoffer, at gøre det nemmere at tilegne sig viden på området og at gøre det mere overskueligt, både for unge, forældre og fagfolk, at finde rundt i de mange rigtig gode muligheder for viden og hjælp der findes på nettet. RUSK projektet har været en stor succes. Der er kommet et tættere samarbejde de enkelte ungdomsuddannelser imellem og ligeledes imellem ungdoms uddannelserne  og kommunen. Projektets fokus har været at skabe en grundlæggende kultur, der tager afstand fra overdrevent brug af rusmidler, men gør det nemmere for de unge, forældre, lærere, vejledere og alle andre voksne omkring de unge, at tale åbent og forebyggende omkring rusmidler. RUSK portalen er et af redskaberne i dette forebyggende arbejde.

De unge har været involveret i RUSK-projektet hele vejen. Et par eksempler på dette kan ses på RUSK-portalen . Se f.eks. filmen ” Pas på hinanden – drik mindre”, eller læs Pixi-bogen ”Når der kommer noget kærlighed”. Mindre synligt, men ikke mindre væsentligt, har flere ungdomsuddannelser givet de unge mulighed for at være med til at kvalificere rusmiddelpolitikker og handleplaner på den enkelte skole.

Projektet har i høj grad handlet om, hvordan de voksne på ungdomsuddannelserne møder de unge. Her har et af grundprincipperne været, at det i mødet med de unge er vigtigt først og fremmest at fokusere på trivsel. Et for stort rusmiddelbrug skyldes næsten altid dårlig trivsel. De voksne omkring de unge skal derfor ikke kigge efter store pupiller eller lugt af hash men snarere rette opmærksomheden mod, om de unge trives. Først her efter kan man som fx vejleder få en snak med de unge om deres rusmiddelbrug. I projektet har 148 lærere og vejledere været på kursus i den motiverende samtale i relation til rusmiddelforbrug.

Sidst, men ikke mindst, har projektet fokuseret på det tværgående samarbejde. Under projektfasen blev der etableret et stærkt netværk (RUSK-netværksgruppen) bestående af nøglepersoner på tværs af ungdomsuddannelser og relevante kommunale instanser. Dette netværk er fortsat aktivt, og RUSK er nu som helhed, forankret i Campus-gruppen i ungekontakten, således at vidensdeling og samarbejde  omkring rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne i Svendborg kommune også fremadrettet er højt prioriteret.

Organisationsdiagram

Find RUSK på

Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune
Copyright © RUSK Svendborg | Svendborg kommune | Forebyggelsessekretariatet | Svinget 14 | 5700 Svendborg | 20169930 | bjorn.ballisager@svendborg.dk