Rusmiddelforebyggelse på

Unge eksperimenterer . . . også med rusmidler

Hjælp den unge med reflektion og indsigt

Unge eksperimenterer . . . også med rusmidler

Hjælp den unge med reflektion og indsigt

FAKTA FOR FAGPROFESSIONELLE

”Unges brug af stoffer skyldes ofte et sammenfald af sociale, kulturelle og psykologiske faktorer. Der er derfor behov for en helhedsorienteret, flerstrenget og systematisk forebyggelsesindsats på tværs af forvaltningsområder og sektorer, grundskole og ungdomsuddannelsesområder, festmiljøer og udsatte boligmiljøer”.
(Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke, stoffer, 2013) 

NY VIDEN FRA SOCIALSTYRELSEN

Ny viden om forebyggende og behandlende indsatser over for unge.

Læs mere her

HVAD SKER DER I HJERNEN

Animation af rusmidlers konkrete virkning på hjernen

Læs mere her

NY VIDEN FRA
SUNDHEDSSTYRELSEN

Fakta om stoffer, samt materiale om forebyggende projekter

Læs mere her

HVILKE UNGE BRUGER STOFFER?

Seks typer unge med forskellig sårbarhed overfor rusmidler.

Læs mere her

VIDSTE DU DET ?

Unges brug af stoffer skyldes ofte et sammenfald af sociale, kulturelle og psykologiske faktorer. Der er derfor behov for en helhedsorienteret, flerstrenget og systematisk forebyggelsesindsats på tværs af forvaltningsområder og sektorer, grundskole og ungdomsuddannelsesområder, festmiljøer og udsatte boligmiljøer

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke, stoffer, 2013


UNDERVISNINGSMATERIALER

Inspirationsmateriale samt konkret undervisningsmateriale.


VÆRKTØJER

Følger du linket herunder får du et overblik over hvilke tilbud om rådgivning, hjælp eller behandling der findes i Svendborg kommune

SAMTALER MED UNGE OM RUSMIDLER

Hvordan kan man forstå de unges brug af rusmidler

Læs mere her

INTRODUKTIONEN TIL HASH SAMTALEN

Hvordan undgår man at gøre det forkerte?
Download piecen

Læs mere her

HJÆLP DEN UNGE MED AT FÅ INDSIGT

Brug f.eks de af portalens sider som er rettet mod de unge

Læs mere her

PSYKIATRIFONDENS
MENTALE MOTIONSCENTER

Til dig der har problemer med ensomhed, angst eller depression

Læs mere her

HJÆLP DEN UNGE MED AT FINDE NETVÆRK

Læs om forskellige muligheder for at netværke med unge

Læs mere her

UNGES MULIGHED FOR AT FÅ HJÆLP OG RÅDGIVNING

Tilbud om rådgivning, hjælp eller behandling i Svendborg kommune

Læs mere her


Fag dilemmaer.

Produktionsskoleår……

En elev er i slutningen af sit produktionsskoleår blevet valgt som mulig EGU elev. Eleven er en intelligent, imødekommende og hans ønske om EGU læreplads som mekaniker er oplagt og indlysende. Ved den 1. samtale med EGU vejlederen fortæller eleven for 1. gang om et voldsomt og mangeårigt hashmisbrug. Han mister dermed muligheden for EGU, da misbrug ikke accepteres på uddannelsen. Yderligere har Eleven, som en følge af hashmisbruget, mistet sin lejlighed. Han har ikke fundet et nyt sted at bo, har intet netværk hvor han midlertidigt kan være og har ikke mulighed for at låne penge til indskud. Eleven har kun 14 dage tilbage af sin produktionsskole tid. På grund af misbruget er han ikke uddannelsesparat.

Hvad gør du?

Gennemgående tema….

X er i dag 24 år. Han er flyttet 17 gange, han har fra 6 til 10 kl. skiftet skole 6 gange har afbrudt HTX, mad til mennesker 3 gange, strøm, styring og it 3 gange og merkantil 2 gange. Og været på VUC 4 gange. Han har ikke ren straffeattest og har afsonet dom.

Han har et misbrug og har været i misbrugsbehandling uden positivt resultat. Han vil gerne have en HF men kan ikke starte på skoler i Svendborg pga aggressiv attitude på skolerne.

Han har været i kontakt med uu- vejleder 61 gange siden 2010.

Hans misbrug er et gennemgående tema i de fleste samtaler i UU- regi men vi kan ” kun” sige behandling men ikke tvinge. Han er godt begavet og kunne godt klare de faglige krav til HF. Han er kendt i både familieafdelingen og ungekontakten. Han har aldrig været på Sef pga erkendt misbrug og at han ikke vil gå i behandling!

Hvordan kan de forskellige instanser samarbejde med ham? I uu vil vi sige, at det vi har uddannelse til, er at vejlede til ungdomsuddannelserne. Når han bliver 25 er han ude af UU- systemet!!

Hvad gør du?

Rygterne løber – men hvad stiller vi op?

”De andre elever sig, at de to var væk i mine timer i dag, fordi de var ude at ryge hash.” Blot et eksempel på, hvordan det kan lyde, når rygterne begynder at løbe på en skole. ”De der?! De tager da stoffer hver weekend – kan du ikke se det på dem mandag morgen?” Det kunne være en anden udtalelse. ”Jeg synes altså, han lugtede af alkohol – men jeg ved selvfølgelig ikke, om det bare er fra i går aftes, eller om han rent faktisk har et alkoholproblem.” Sidstnævnte eksempel her er den sværeste, for det er sin sag at tage kampen op med den danske alkoholkultur. Forargelsen over et højt forbrug er straks lettere at spore, hvis der er tale om ulovlige rusmidler. Men virkeligheden er, at der i alle tilfælde kan være tale om et ungt menneske med et skadeligt forbrug.

Men hvad stiller man op? Reelt set er det kun et rygte – nogen har måske set noget, men der er ingen håndfaste beviser at handle efter. At teste blindt har heller ikke rigtig nogen effekt.

Hvornår skal man handle på rygter? Hvem skal man sige det til – som elev/som medarbejder? Hvem har ansvaret, og hvem skal tage fat om problematikken?

Ét er naturligvis håndhævelse af skolens rusmiddelspolitik – men hvordan handler man, så der også bliver taget hånd om den enkelte elev? Hvordan har man omsorg for det unge menneske, som muligvis ikke selv har styr på, hvad hun laver? Og hvordan får man de unge til at forstå, at de er på vej ud i et erhvervsliv, hvor der mange steder er nul-tolerance overfor rusmidler, og de rent faktisk sætter hele deres fremtid på spil ved at eksperimentere med dem nu?

Hvad gør du?


KOMPETENCEUDVIKLING

Her vil du kunne finde informationer om interessante kurser eller materialer i forhold til rusmiddelforebyggelse. Der opdateres ugentligt. Man er meget velkommen til at komme med input til siden.
Send til praksiskoordinator Henrik Butze-Ruhnenstierne  kontakt@rusk.dk

Faglitteratur

Kurser

Undervisningsmateriale

Find RUSK på

Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune
Copyright © RUSK Svendborg | Svendborg kommune | Forebyggelsessekretariatet | Svinget 14 | 5700 Svendborg | 20169930 | bjorn.ballisager@svendborg.dk