Rusmiddelforebyggelse på

Fokus på trivslen på Svendborg Gymnasium

Fokus på trivslen på Svendborg Gymnasium

Torsdag den 17. januar 2019 var 400 førsteårselever fra Svendborg Gymnasium samlet på gymnasiet til ”Trivselsdagen”. På trivselsdagen blev de unge, igennem di-alogoplæg, præsenteret for konkrete redskaber til at håndtere en række af de dilem-maer og udfordringer de vil kunne komme til at stå over for i deres studieliv.

Trivselsdagen på Svendborg Gymnasium er resultatet af et samarbejde mellem Svend-borg Gymnasium og RUSK, hvor ikke mindst Svendborg Gymnasiums elevråd har været meget aktivt. Asta-Marie Bjerring Lomholt fra Svendborg Gymnasiums elevråd synes det er naturligt, at elevrådet engagerer sig i et tiltag, som trivselsdagen. “Især trivsel har vi stort fokus på i elevrådet. Vi vil gerne skabe det bedst mulige studiemiljø for alle eleverne på skolen og vi tror på i elevrådet, at man lærer bedst hvis man også trives i skolen. Triv-selsdagen kommer forhåbentligt til at skabe øget fokus på elevernes trivsels og give dem nogle redskaber til at tackle mange af de svære situationer som man møder i gymnasiet

Vigtigt med et bredt samarbejde om de unges studieliv
Selve Trivselsdagen startede med et fælles oplæg af Rasmus Schiellerup, om det at være ung, stå over for en masse svære valg og vælge en vej.
Efterfølgende skulle de unge ud til tre dialogoplæg, som de selv havde haft mulighed for at vælge ud af i alt fire mulige. De unge kunne vælge mellem oplæg med overskrifter som ”Unge og Økonomi”, ”Forbrug eller misbrug”, ”Har du tid” og ”Tal ordentligt”. Oplæggenes overskrift og indhold blev formet på møder mellem Svendborg Gymnasium, Svendborg Gymnasiums elevråd og RUSK netværket, sådan at det blev sikret at oplæggene over en bred kam kom omkring vigtige emner som stress, rusmidler, økonomi og respekten for an-dre mennesker på og uden for de sociale medier.
Netop det at oplæggene er formet via et bredt samarbejde, er noget af det Uddannelsesle-der ved Svendborg Gymnasium, Marianne Stobbe, ser på med begejstring. ”Der er i dag mange ting der fylder i et ungt studieliv. Noget sker her på gymnasiet, men rigtig meget sker også uden for gymnasiet. Det er derfor rigtig vigtigt, at vi så formår at bringe alle aspekter af den unges liv i spil. Og det er netop det jeg synes vi har gjort med trivselsda-gen, hvor både elever, RUSK netværket, oplægsholdere og os som gymnasie har haft en aktiv part i planlægningen og udførelsen af dagen”.

Trivselsdagen vil blive evalueret i februar, hvor der samtidig tages stilling til om et lignende arrangement skal gentages for førsteårselever til næste skoleår.

 

Kontaktoplysninger for nærmere information:
Svendborg Gymnasium, Uddannelsesleder Marianne Stobbe tlf.: 63213131
Svendborg Gymnasiums elevråd, Asta-Marie Bjerring Lomholt tlf.: 31693456

Find RUSK på

Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune
Copyright © RUSK Svendborg | Svendborg kommune | Forebyggelsessekretariatet | Svinget 14 | 5700 Svendborg | 20169930 | bjorn.ballisager@svendborg.dk