Rusmiddelforebyggelse på

Har du mistanke om at din teenager ryger hash

Få råd og vejledning her

Har du mistanke om at din teenager ryger hash

Få råd og vejledning her

BLIV KLOGERE PÅ RUSMIDLER

Sundhedsstyrelsens oplysning til forældre om hash.

Information om unge og hash og om den svære samtale

Læs mere her

Hvem er de unge der bruger stoffer?

Seks typer unge med forskellig sårbarhed overfor rusmidler.

Læs mere her

Hvorfor eksperimentere med rusmidler?

De unge har mange forskellige forklaringer, f.eks. angst og stress

Læs mere her

Hvordan reagerer hjernen på rusmidler?

Alle stoffer kan skabe afhængighed, hvis de bruges ofte.

Læs mere her

Hvornår er der tale om et misbrug?

Der kan være såvel fysiske som psykiske og sociale problemer.

Læs mere her

HVORDAN TRIVES DIN TEENAGER?

Tristhed eller let depression kan være medvirkende til at en ung får et forbrug af stoffer. Hvordan genkender man tegnene og hvad kan man selv gøre. Læs på Psykiatrifondens
hjemmeside.

Læs mere her


PERNILLE BENDTSEN VIDEO


HVAD KAN DU SOM FORÆLDRE GØRE

Det er blevet bevist igen og igen: Jo mere forældrene drikker, jo mere drikker børnene. Det er en af de vigtigste faktorer overhovedet for udviklingen af unges alkoholvaner.

Henrik Rindom, rusmiddel-
forsker

Andre forældres erfaringer

Her kan du læse interviews med forældre til hashafhængige unge.

Læs mere her

At tale med sit barn om mistanken

Spørger man de unge, ønsker de dialog. Men det kan være svært

Læs mere her

Hvordan hjælper jeg mit barn

Vred, skuffet, ked af det? Hvordan handler du mest hensigtsmæssigt

Læs mere her

Hvordan spotter jeg et hashbrug

Mange tegn kan forveksles med normal pubertetsudvikling

Læs mere her

92% af alle over 16 år har prøvet at drikke alkohol, og ca. halvdelen af alle 16-årige har prøvet at drikke sig fulde.

Henrik Rindom, rusmiddel-
forsker


FORÆLDREDILEMMAER

Vores efternøler på 16 er lige droppet ud af 1. g.

Jeg er overbevist om at han er i ”dårligt selskab”. Jeg har hørt at der eksperimenteres med hash og det der er værre, til festerne. Mit forhold til min søn er skrøbeligt for tiden. Han lukker sig om sig selv, og har ændret sig fra at være glad og åben, til at være afvisende, træt og nærtagende. Jeg kan godt forstå teenage problematikkerne, men jeg er bange for at dette udvikler sig til det værre. Jeg bør dele min bekymring med min mand, men jeg er i tvivl om, hvordan jeg gør det bedst muligt, da jeg kan forudsige en uhensigtsmæssig reaktion fra ham. Forholdet mellem far og søn er ikke godt i øjeblikket. Min mand presser på for at få sin søn til at tage sig sammen. Vi er forskellige på det punkt. Jeg er godt klar over at vi, som forældre, højst sandsynligt ingen vegne kommer med formaninger, og hidsige konfrontationer i forhold til netop dette emne, er det sidste jeg ønsker. Men jeg kan ikke lade tiden gå ret meget længere, uden at gøre noget……

Hvad gør jeg?

Vores datter på 13 år er ikke til at komme i nærheden af.

Hun hører ikke efter og overholder ikke aftaler. Hun er svær at få op om morgenen. Vi bliver tit kaldt til samtaler på skolen, eller der bliver ringet med besked om at hun ikke er dukket op. Det er ikke gode ting vi hører, men det ligner det vi ser herhjemme. Jeg syns de er for blødsødne på skolen….. de snakker om at vores datter har det svært, og har brug for, at jeg selv og konen ikke bliver vrede på hende. Men hvordan skal hun så blive opdraget til at opføre sig bedre, vil jeg godt lige vide. Vi får at vide, at vi skal tale sammen i familien….men hvordan skal det kunne lade sig gøre, når ungen låser sig inde på sit værelse i den korte tid hun overhovedet er hjemme. Jeg syns vi har gjort meget for børnene, for at de skal have det samme som andre børn, og det går jo også fint med vores søn. Jeg syns vores datter majer sig ud, når hun tar hen til veninderne og at de ligner noget der er billigt til salg når de går til fest. Hun siger at vi ikke skal blande os i om hun drikker til festerne, for det gør vi jo selv. Men altså … de unge holder jo fester flere gange om ugen Jeg syns vi er kørt fast…..

Hvad gør jeg?

Vores datter er i gang med 10 klasse på sin efterskole.

Skolen har nul tolerance omkring rygning og alkohol, og selvfølgelig også med hensyn til hash eller andre stoffer. Det vil i praksis sige, at man bliver meldt ud af skolen hvis man overtræder disse regler.. Nu har vores datter fortalt os, at hun har prøvet at ryge hash på skolen, sammen med nogen af kammeraterne, og at der er en gruppe elever der jævnligt ryger hash. Vores datter er en meget ærlig sjæl, og har svært ved at holde ud, at hun har været med til at ryge hash og dermed overtrådt reglerne. Vi har talt meget om det herhjemme, og hun er egentlig indstillet på at fortælle hvad hun har gjort, men er meget bange for kammeraternes reaktion. Hun er også meget bange for at komme til at sige hvem hun har røget sammen med, da hun ved at hun vil blive udspurgt meget eftertrykkeligt af sin kontaktlærer og af forstanderen, og jo selvfølgelig meget nødigt vil være årsag til at nogle kammerater bliver smidt ud af skolen. For 14 dage siden blev en elev sendt hjem, efter at vedkommende to gange var blevet taget i at ryge cigaretter på skolens område, så det vil givet også blive resultatet her, hvis vores datter røber hvem hun har røget hash sammen med. Vi kunne jo bare melde vores datter ud uden at give en grund, så var hun jo ude af dilemmaet, men hun er glad for skolen og kammeraterne så det er ikke en mulighed…….

Hvad gør vi?

Fortæller din teenager om negative og sort/hvide tanker?

Man kan lære at kæmpe mod negative tanker. Læs på Psykiatrifondens
hjemmeside

Læs mere her


PIXI VIDEN

10 unge giver deres bud på dialog om rusmiddelproblematikker

Komphash´s pixiudgave af bogen ”Forældre til hashryger”

Find RUSK på

Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune
Copyright © RUSK Svendborg | Svendborg kommune | Forebyggelsessekretariatet | Svinget 14 | 5700 Svendborg | 20169930 | bjorn.ballisager@svendborg.dk