Rusmiddelforebyggelse på

Fokus på trivslen på Svendborg Gymnasium

Fokus på trivslen på Svendborg Gymnasium

Torsdag den 17. januar 2019 var 400 førsteårselever fra Svendborg Gymnasium samlet på gymnasiet til ”Trivselsdagen”. På trivselsdagen blev de unge, igennem di-alogoplæg, præsenteret for konkrete redskaber til at håndtere en række af de dilem-maer og udfordringer de vil kunne komme til at stå over for i deres studieliv.

Trivselsdagen på Svendborg Gymnasium er resultatet af et samarbejde mellem Svend-borg Gymnasium og RUSK, hvor ikke mindst Svendborg Gymnasiums elevråd har været meget aktivt. Asta-Marie Bjerring Lomholt fra Svendborg Gymnasiums elevråd synes det er naturligt, at elevrådet engagerer sig i et tiltag, som trivselsdagen. “Især trivsel har vi stort fokus på i elevrådet. Vi vil gerne skabe det bedst mulige studiemiljø for alle eleverne på skolen og vi tror på i elevrådet, at man lærer bedst hvis man også trives i skolen. Triv-selsdagen kommer forhåbentligt til at skabe øget fokus på elevernes trivsels og give dem nogle redskaber til at tackle mange af de svære situationer som man møder i gymnasiet

Vigtigt med et bredt samarbejde om de unges studieliv
Selve Trivselsdagen startede med et fælles oplæg af Rasmus Schiellerup, om det at være ung, stå over for en masse svære valg og vælge en vej.
Efterfølgende skulle de unge ud til tre dialogoplæg, som de selv havde haft mulighed for at vælge ud af i alt fire mulige. De unge kunne vælge mellem oplæg med overskrifter som ”Unge og Økonomi”, ”Forbrug eller misbrug”, ”Har du tid” og ”Tal ordentligt”. Oplæggenes overskrift og indhold blev formet på møder mellem Svendborg Gymnasium, Svendborg Gymnasiums elevråd og RUSK netværket, sådan at det blev sikret at oplæggene over en bred kam kom omkring vigtige emner som stress, rusmidler, økonomi og respekten for an-dre mennesker på og uden for de sociale medier.
Netop det at oplæggene er formet via et bredt samarbejde, er noget af det Uddannelsesle-der ved Svendborg Gymnasium, Marianne Stobbe, ser på med begejstring. ”Der er i dag mange ting der fylder i et ungt studieliv. Noget sker her på gymnasiet, men rigtig meget sker også uden for gymnasiet. Det er derfor rigtig vigtigt, at vi så formår at bringe alle aspekter af den unges liv i spil. Og det er netop det jeg synes vi har gjort med trivselsda-gen, hvor både elever, RUSK netværket, oplægsholdere og os som gymnasie har haft en aktiv part i planlægningen og udførelsen af dagen”.

Trivselsdagen vil blive evalueret i februar, hvor der samtidig tages stilling til om et lignende arrangement skal gentages for førsteårselever til næste skoleår.

 

Kontaktoplysninger for nærmere information:
Svendborg Gymnasium, Uddannelsesleder Marianne Stobbe tlf.: 63213131
Svendborg Gymnasiums elevråd, Asta-Marie Bjerring Lomholt tlf.: 31693456

Projekt PAS – et nyt undervisningsforløb

Projekt PAS – et nyt undervisningsforløb

Projekt PAS udbyder materiale til undervisningsforløbet PAS – Rusmiddelforebyggende undervisning. På hjemmesiden kan du både finde moduler, videoer, spil, workshop og mere. Målgruppen for undervisningsmaterialet er unge på ungdomsuddannelserne i Danmark og metoderne er hentet med inspiration fra undervisningsforløb, der har vist effekt i videnskabelige studier internationalt. Så hvis du er underviser på en ungdomsuddannelse og er interesseret i at finde ud af mere om undervisningsforløb omkring rusmidler, så læs mere her.

http://projektpas.dk/

Gratis rådgivning til unge fra misbrugsfamilier

Gratis rådgivning til unge fra misbrugsfamilier

Vidste du at hver 10. ung vokser op med misbrug i hjemmet? Det kan være svært at fokusere på studiet hvis der er kaos på hjemmefronten.  38% af de unge vi møder i TUBA har aldrig talt med en voksen om forældrenes misbrug.

TUBA tilbyder gratis rådgivning og terapi til unge mennesker som har forældre med misbrugsadfærd.
TUBA Svendborg er åben for alle unge mellem 14 og 24 år.

Vi kommer gerne ud til et vejledermøde og orienterer om TUBAs tilbud.
Vi kommer gerne ud på en morgensamling og orienterer jeres studerende om vores tilbud som både er gratis og anonymt.
Vi kommer ligeledes gerne ud sammen med en ung fra TUBAs målgruppe og holder et oplæg for de studerende.

 

Mere generel info kan findes på www.tuba.dk.

Misbrug set i det store billede

Misbrug set i det store billede

Ondt i livet, for meget fart på, for mange muligheder, for få pauser, lette penge, på kant med loven, for meget på én gang af alting, for mange valg, for lidt ro, for meget alene, for nemt at ende i misbrug.

Unge er under ombygning. Der er mange reservedele på hylderne. Alt for mange, mener nogle. Især fordi nogle reservede til ombygningen ikke bygger op, men bryder ned, når de anvendes usmart.

Set i dét perspektiv har jyske ungdomsuddannelser arrangeret en temadag, hvor de forskellige udfordringer er repræsenteret i workshops. RUSK Svendborg følger initiativet.

Heru

Tre gange mere eller mindre

Unge danskere er heldigvis fulde af liv, men nogle gange er de bare fulde. 37% af de 15-16 årige har været fulde mindst én gang i løbet af november 2016. I vore nabolande, Sverige og Norge, har 10-14% af de 15-16 årige været i en lignende situation. Unge danskere drikker tre gange så meget som unge i vore skandinaviske nabolande. Måske værdsætter vi vores frihed tre gange mere end de gør i Sverige og Norge. Måske passer Sverige og Norge tre gange bedre på deres 15-16 årige. Måske kan man ikke stille det op på den måde, men hvordan så? Hvis du har forslag hører vi gerne fra dig.
Heru

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

Find RUSK på

Rusmiddelforebyggelse på ungdomsuddannelserne i Svendborg Kommune
Copyright © RUSK Svendborg | Svendborg kommune | Forebyggelsessekretariatet | Svinget 14 | 5700 Svendborg | 20169930 | bjorn.ballisager@svendborg.dk